Kontakt

Drukarnia GRAFART Krzysztof Sobolski

85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 2

tel./fax:52 345 52 93

Sekretariat: 52 581 00 80

e-mail: drukarnia@grafart.pl

Graficy: e-mail: grafika@grafart.pl